Konzultantske usluge u građevinarstvu . Projektiranje . Stručni nadzor . Energetsko certificiranje

Naše usluge

Naše usluge

Djelatnost tvrtke vezana je uz profesionalne usluge u području arhitektonsko-građevinskih projekta, a u suradnji sa našim partnerskim tvrtkama objedinjavamo sve potrebne struke za izradu kompletnih i međusobno usklađenih glavnih i izvedbenih projekata.

Prilikom projektiranja novih zgrada preuzimamo kompletan postupak vođenja i ishodovanja svih potrebnih dokumenata (posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, te lokacijskih i građevinskih dozvola) kako bi naš Investitor prolazio sve birokratske zavrzlame sa što manje stresa.

Kako bi novom Investitoru slikovito dočarali koliko je u procesu raznih koraka i problema, često se služimo slikovitom ilustracijom ????

Konzultantske usluge u građevinarstvu . Projektiranje . Stručni nadzor . Energetsko certificiranje

Profesionalne usluge u području arhitektonsko – građevinskih projekta

PROJEKTIRANJE

Idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti i troškovnici, elaborati za etažiranje građevina

STRUČNI NADZOR GRADNJE

Nadzor nad izvedbom građevinskih radova u tijeku izgradnje temeljem ugovornih uvjeta, tehničkih propisa i pravila struke – uz aktivno prisustvo na gradilištu

TEHNIČKO SAVJETOVANJE

Konzalting

USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

Koordinator I i koordinator II

VOĐENJE GRAĐENJA
PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA

Modul 1 i modul 2

TERMOVIZIJSKI ENERGETSKI PREGLEDI ZGRADA

Level 1

ENERGETSKA UČINKOVITOST I IZRADA PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA