Konzultantske usluge u građevinarstvu . Projektiranje . Stručni nadzor . Energetsko certificiranje

Reference

Ovlašteni  smo za pružanje velikog broja konzultantskih usluga u građevinarstvu, a uže područje djelovanja su projektiranje, stručni nadzor i energetsko certificiranje stambenih građevina, te projektiranje svih faza projekta za rekonstrukciju, adaptaciju i energetsku obnovu stambenih zgrada i obiteljskih kuća.

Ostale reference:

  • Energetski pregledi i certificiranje višestambenih zgrada : Harambašićeva 4, Matice Hrvatske 7 Velika Gorica, Baburičina ulica 9-15, Bijenička cesta 52, Horvatovac 87, Sermageova ulica 15, Sveti Dug 65, Vukovićeva 1, …
  • Energetski pregledi i certificiranje obiteljskih kuća i stanova
  • Usluga koordinatora II na energetskoj obnovi višestambenih zgrada na adresi Županjska 16-18, Slavka Kolara 9, Slavka Kolara 19-27, Bratstvo I/2a i 2b, Ludbreška 24, Žutnička 14,…
  • Građevinski nadzor na izgradnji više obiteljskih kuća
  • Vođenje gradilišta na adaptaciji stambenih i poslovnih prostora
  • Izrada troškovnika radova i planova armature
  • Izrada projekata izvanrednog održavanja nakon potresa
  • Izrada etažnih elaborata
  • Pregledi stambenih građevina i izrada elaborata ocjene stanja konstrukcije
  • Izrada projekta ojačanje nosive konstrukcije stambene zgrade