Konzultantske usluge u građevinarstvu . Projektiranje . Stručni nadzor . Energetsko certificiranje

Šemovečka ulica Zagreb

Šemovečka ulica Zagreb

Višestambena zgrada sa 5 stanova

Izrada idejnog projekta, glavnog projekta, te ishodovanje građevinske i uporabne dozvole, izrada etažnog elaborata, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu