Konzultantske usluge u građevinarstvu . Projektiranje . Stručni nadzor . Energetsko certificiranje

Grad Zagreb

Grad Zagreb

Obnove pročelja u zoni zaštite

Gundulićeva 51, Vinogradska 2b, Livadićeva 11, Mandrovićeva 24, …

Izrada troškovnika i glavnog projekta, provođenje stručnog nadzora, usluga koordinatora zaštite na radu