Konzultantske usluge u građevinarstvu . Projektiranje . Stručni nadzor . Energetsko certificiranje

Hermanova ulica, Zagreb

Hermanova ulica, Zagreb

4 višestambene zgrade sa ukupno 20 stanova

Izrada idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta, te ishodovanje lokacijskih i građevinskih dozvola.