Konzultantske usluge u građevinarstvu . Projektiranje . Stručni nadzor . Energetsko certificiranje

Gornje Vrapče Zagreb

Gornje Vrapče Zagreb

Višestambena zgrada sa 6 stanova

Izrada idejnog projekta